تخفیف!

فروش پلیمر روغن موتور j0010

قیمت اصلی تومان 270.000 بود.قیمت فعلی تومان 245.000 است.

فروش پلیمر روغن موتور j0010 – j0030 بمنظور افزابش ویسکوزیته روغن های موتوری استفاده می شود. برندهای پلیمر روغن با قیمت مناسب شامل دوترال و کپ می باشد.

فروش پلیمر روغن موتور

قیمت پلیمر روغن بمنظور افزایش ویسکوزیته روغن پایه که برای تولید انواع مختلفی از روغن های صنعتی و روغن های صنعتی شامل انواع روغن هیدرولیک و واسکازین های صنعتی می شود. همچنین انواع روغن های موتوری نیز شامل روغن موتور دیزلی و روغن موتور بنزینی که که بیشتر برای خودروها سواری و کامیون ها استفاده می شود. در فرمول و انالیز روغن های موتوری موارد مانند ویسکوزیته روغن در دمای های 100 درجه سانتیگراد و همچنین در دمای 40 درجه سانتیگراد بسیار حائز اهمیت می باشد.
کیفیت روغن پایه استفاده شده برای تولید انواع روغن صنعتی بر اساس انالیز این محصول سنجیده می شود. که بر این اساس و استانداردهای تعریف شده برای روغن های موتوری مثلا 10w40 یا 20w50 الزاما می بایستی روغن پایه با اضافه شدن غلظت دهنده روغن که شامل انواع پلیمرهای روغن می باشد به عدد مورد نظر در انالیز روغن های مختلف برسد.

قیمت پلیمر غلظت دهنده روغن

قیمت پلیمر بمنظور افزایش ویسکوزیته روغن در انواع برندها مختلف وارداتی بصورت قالب یا بیل های 25 کیلویی بسته بندی شده است. برندهای مطرح در بازار ایران در زمینه تولید انواع روغن شامل پلیمر کپ و پلیمر دوترال یا افزودنی روغن می باشد. استفاده از هر نوع پلیمر بر اساس نوع روغن که تولید می شود می بایستی از پلیمر متفاوتی استفاده شود که بر این اساس حتی فرمول روغن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
شایان ذکر است برخی از پلیمر ها یا افزودنی های روغن حتی قابل جذب ppd یا پایین اورنده نقطه ریزش روغن را ندارد بنابراین بر اساس محصول تولید شده می بایستی نوع خاصی از پلیمر استفاده شود و می توانید قبل از خرید هر نوع پلیمر ما مشاوره نمایید.

مشخصات فنی

نوع پلیمر :         پلیمر j0010
مورد استفاده :       روغن های موتوری مثل 10w40
وزن پالت :             1050 کیلوگرم
نوع پلیمر :            پلیمر کپ 530- 520
وزن پالت:              750 کیلوگرم
نوع پلیمر:              پلیمر کپ 2060- 270
وزن پالت:              900 کیلوگرم
نوع پلیمر :             پلیمر 059- 058 – 043
وزن پالت:               750- 625- 500   کیلوگرم