تولید روغن موتور بنزینی توسط شرکت های فرآورده های نفتی یا پتروشیمی صورت می گیرد و به نمایندگان فروش این محصول در سراسر کشور ارائه می گردد. انواع روغن موتور بنزینی را می توان با رجوع به این مراکز به صورت عمده خریداری کرد.