خریدار لجن اسیدی، که معمولا شرکت هایی می باشند که توانایی دارند پسماند لجن اسیدی را به نوعی قیر تبدیل نمایند و این قیر در ساخت ایزوگام استفاده می شود همچنین قیر لجن اسیدی بصورت ترکیبی گاها در تولید انواع قیر 60/70 نیز استفاه می شود.

Selling 1000 tons of acid sludge

فروش لجن اسیدی 1000 تن | خط تولید قیر از لجن اسیدی

فروش لجن اسیدی بصورت مستمر از کارخانه تصفیه روغن موتور سوخته برای خط تولید قیر از لجن اسیدی و فروش بازیافت و تبدیل لجن اسیدی به قیر و تبدیل لجن اسیدی به قیر که قیر بدست اماده از تصفیه لجن اسیدی در شرکت های تولید ایزوگام بسیار مورد استفاده می باشد همچنین در تولید قیر 60/70 نیز استفاده می شود. ... ادامه مطلب