خرید و فروش روغن مینرال، روغن مینرال شامل انواع روغن موتور و روغن هیدرولیک با پایه معدنی می باشد که روغن موتور بهران ، ایرانول، نفت پارس و اسپیدی بیشتر محصولات مینرال را تولید دارند.