خرید پلیمر کپ 270، قابلیت ها و استفاده از انواع پلیمر در مصارف روانکاری و روغن کاملا اثبات شده است و پلیمر کپ 270 محصول کره افزایش دهنده ویسکوزیته روغن و برای تولید انواع روغن ها قابل استفاده است.