فروش روغن بازیافتی، فروش روغن موتور تصفیه شده، خرید و فروش روغن پایه تصفیه دوم، فلش روغن سوخته، فروش روغن تصفیه، صادرات روغن پایه تصفیه دوم، قیمت کارخانه تصفیه روغن سوخته، قیمت روغن تصفیه، فروش روغن پایه در اصفهان

Eshtehard burnt oil refinery 8750 tons

کارخانه تصفیه روغن سوخته اشتهارد 8750 تن | فروش روغن موتور تصفیه شده

کارخانه تصفیه روغن سوخته اشتهارد با قابلیت تولید انواع روغن پایه تصفیه همانند کارخانه تصفیه روغن سوخته در اصفهان و کارخانه تصفیه روغن سلفچگان که همه این کارخانه های تصفیه در لیست کارخانه های تصفیه روغن سوخته هستند و تناژ تولید و فروش روغن موتور تصفیه شده بیش از 8750 تن برای صادرات با فلکسی و بشکه 185 کیلویی می شود. ... ادامه مطلب