فروش روغن گیربکس صنعتی 500، روغن گیربکس صنعتی با فلش بالای 270 این امکان را برای بدست اوردن بیشترین کیفیت و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری گیربکس فراهم می نماید