فروش 208 لیتری وایت بی بو، بهترین انواع وایت اویل در فلش های مختلف قابل تحویل بصورت فله و بشکه با تضمین بدون بو بودن روغن وایت عرضه می شود .