انواع روغن در فروشگاه ها و مراکز فروش وجود دارد که قیمت انواع روغن ها با توحه به کیفیت آنها متفاوت است. روغن موتور دیزلی و روغن موتور بنزینی نمونه هایی از روغن موتور می باشند. برای خرید آن می توانید به سایت اینترنتی این محصول مراجعه کنید.