قیمت روز قیر پاسارگاد، قیمت هر تن قیر امروز، قیمت قیر 60/70 پاسارگاد، قیمت قیر پاسارگاد در بورس امروز، قیمت هر تن قیر صادراتی، قیمت قیر 60 70 در بورس، قیر پاسارگاد اصفهان، قیمت قیر ام سی