قیمت روغن سفید نساجی، روغن وایت اویل یا روغن سفید بی رنگ و بدون بو برای مصرف در ماشین های نساجی با هر انالیز و کیفیت قابل تولید و تحویل با بسته بندی 20 لیتری و بشکه می باشد.