قیمت روغن موتور 20w50 برای روغن های بنزینی و دیزلی درگرید های مختلف قابل استفاده می باشد برای صادرات تحویل درب پالایشگاه و گمرکات خروجی کشور با بسته بندی 1 – 4 – 5 – 20 – 208 -1000 لیتری قابل تحویل هست.