قیمت قیر 60/70 امروز، قیمت هر تن قیر امروز، قیمت قیر پاسارگاد در بورس امروز، قیمت قیر فله ای، قیمت قیر درب کارخانه، قیمت قیر در بورس امروز، قیمت قیر امروز، قیمت قیر اصفهان