قیمت گریس نسوز بشکه ای، انواع گریس نسوز لیتیوم ، گریس نسوز پایه بنتون، گریس نسوز سیلیکونی، در بسته بندی بشکه نیز قابل تحویل و ارسال با فاکتور رسمی می باشد.