مرکز فروش روغن دنده انواع این محصول در اختیار خریداران روغن دنده قرار می دهد. این مرکز محصولی با کیفیت و تولیدشده در برترین شرکت های فرآورده های نفتی و پتروشیمی در سراسر ایران و جهان را به متقاضیان ارائه می دهد.