روغن سرریز، روغن سریز شامل انواع روغن صنعتی 50 و روغن 10 و روغن هیدرولیک معمولی و هیدلیک 68،46،32  است که در از روغن پایه تصفیه دوم که از تصفیه روغن سوخته در کارخانه تصفیه روغن سوخته استحصال می شود قابل تولیداست .

Manufacturer of 20 liter vascazin oil

تولید کننده روغن واسکازین 20 لیتری | فروش روغن واسکازین و سرریز

تولید کننده روغن واسکازین یا روغن دنده 90 ،110،140 و انواع روغن هیدرولیک معمولی و همچنین روغن هیدرولیک 68 ،46،32 از بهترین روغن پایه تصفیه دوم با بهترین آنالیز روغن تصفیه صادراتی که برای تولید روغن واسکازین (روغن دنده ) با 20 لیتری و بشکه 220 لیتری برای فروش روغن واسکازین و سرریز مظروف شده است. ... ادامه مطلب