روغن موتور سمند یکی از پرفروش ترین روغن های موتوردر کشور محسوب می شود که در قیمت های متفاوت در بازار دیده می شود. روغن موتور نقش حیاتی در عملکرد موتور خودرو داردکه با توجه به ساختار و موتور خودرو تولید می شود.