روغن واسکازین، روغن واسکازین یا همان روغن دنده که در گرید های روغن دنده 90 و 110 و 140 از روغن پایه تصفیه دوم بدست امده از تصفیه روغن سوخته است . به دلیل قیمت و قابلیت روانکاری بسیار پر مصرف و بصرفه است و خیلی زود می توات روغن را  در دستگاه صنعتی تعویض نمود.

Manufacturer of 20 liter vascazin oil

تولید کننده روغن واسکازین 20 لیتری | فروش روغن واسکازین و سرریز

تولید کننده روغن واسکازین یا روغن دنده 90 ،110،140 و انواع روغن هیدرولیک معمولی و همچنین روغن هیدرولیک 68 ،46،32 از بهترین روغن پایه تصفیه دوم با بهترین آنالیز روغن تصفیه صادراتی که برای تولید روغن واسکازین (روغن دنده ) با 20 لیتری و بشکه 220 لیتری برای فروش روغن واسکازین و سرریز مظروف شده است. ... ادامه مطلب