فروش خاک بنتونیت کیسه، خاک بنتونیت برای مصارف صنعتی و خوراکی با بسته بندی بنتونیت کیسه 20 کیلویی یا کمتر برای مصارف رنگبری روغن و یا چاه حفاری قابل استفاده می باشد.