فروش روغن گیربکس 1000، انواع مختلفی از روغن برای گیربکس های صنعتی مارپیچی ، حلزونی و غیره وجود دارد که روغن 500 و 1000 بخشی از این روغن ها می باشد.