فروش عمده اسانس، قیمت انواع اسانس شامل اسانس پودری و اسانس مایع که به دو صورت اسانس پودری محلول در اب و اسانس پودری محلول در روغن و همچنین اسانس مایع محلول در اب و اسانس مایع محلول در روغن در بسته بندی 10 و 20 لیتری قابل تحویل می باشد.