قیمت ادتیو روغن بنزینی، بشکه ادتیو و اصطلاحا پکیج ادتیو روغن بنزینی در مدل های مختلف برای تولید روغن با گرید های مختلف با حدود 35،000،000 تومان برند مختلف مثل هایتک می باشد.