قیمت گریس معمولی بشکه، فروش انواع گریس بصورت عمده برای مصارف مختلف انجام میشود گریس معمولی با بشکه 185 کیلویی بهترین قیمت و بسته بندی را برای سفارش گذاری دارد.