قیمت گریس نسوز سبز، گریس نسوز با قابلیت امکان تحمل دمای منفی 40 درجه تا مثبت 1100 درجه سانتیگراد در مدل های مختلف با گریس سبز یا گریس قرمز قابل تحویل می باشد.