کارخانه روغن وایت اویل 120، کارخانه تولید روغن ماشین تصفیه دوم همزمان با انجام و تولید انواع روغن پایه و انواع روغن موتوری و صنعتی از روغن سوخته ، قادر هستند که تولید روغن سفید را در کارخانه روغن وایت اویل 120 یا فلش های بیشتر نیز انجام بدهند.

Sale of odorless white 208 liter oil

صادرات وایت اویل فلش 180 | کارخانه وایت اویل اصفهان

صادرات وایت اویل فلش 180 که البته روغن وایت اویل در فلش 120،140،160،180،200 در کارخانه تصفیه روغن موتور اشتهارد و اصفهان و یا گرمسار تولید می شود . فروش ویژه وایت اویل برای مصارف داخل کشور و صادرات روغن وایت اویل با بشکه 185 کیلویی و با فلش 180 و با قیمت کارخانه وایت اویل اصفهان انجام می شود. ... ادامه مطلب