روغن سوخته، روغن سوخته به روغن ماشین بعد از دوره 7000 کیلومتر کارکرد موتور تعویض می شود گفته می شود و شامل روغن کارخانه ها و شرکت بزرگ تولیدی نیز می شود. روغن سوخته با بشکه 185 کیلویی و بصورت فله به کارخانه تصفیه روغن سوخته منتقل می شود.

Reference for buying and selling 125 barrels of burnt oil

مرجع خرید و فروش روغن سوخته 125 بشکه | قیمت روغن موتور سوخته

مرجع خرید و فروش روغن سوخته 125 بشکه معادل ظرفیت 1 تریلی بصورت مستمر با تانکر فله بر روغن سوخته و یا با بشکه 208 لیتری روغن سوخته جهت بازیافت روغن سوخته در کارخانه تصفیه روغن خریداری می شود . قیمت روغن موتور سوخته در خرید روغن سوخته عمده بشکه ای توسط بهترین شرکت و خریدار روغن سوخته انجام می شود. ... ادامه مطلب