صادرات روغن موتور تصفیه شده، روغن موتور از روغن پایه ویرجین و روغن پایه ریسایکل که محصول تصفیه روغن موتور توسط کارخانه تصفیه روغن اشتهارد می باشد . اضافه کردن ادتیو و پلیمر به روغن پایه انواع روغن موتور صادراتی تولید می گردد.

 

export-of-sl-engine-oil-manufacturer-of-second-refining-oil

صادرات روغن موتور sl | تولید کننده روغن صنعتی تصفیه دوم

صادرات روغن موتور با گرید های sl ، sj ، sn یا هر گرید درخواست روغن موتوری و صنعتی با بسته بندی بشکه 208 لیتری و 20 لیتری و 4 لیتری و 1 لیتری بصورت مستقیم از درب کارخانه تولید کننده روغن صنعتی تصفیه دوم از انواع روغن موتوری مورد نیاز و البته انواع روغن پایه تصفیه دوم با اظهار گمرک انجام می شود. ... ادامه مطلب
Specialized site of 1000 ton refining engine oil

سایت تخصصی روغن موتور تصفیه 1000 تن | فروش روغن موتور تصفیه شده

سایت تخصصی روغن موتور با قابلیت تولید انواع روغن موتور تصفیه از روغن پایه ویرجین و روغن پایه تصفیه در کارخانه تصفیه روغن اشتهارد و در شرکت های تولید کننده روغن پایه گرمسار با تناژ 1000 تن با بسته بندی 1 و 4 و 20 تامین و صادرات روغن موتور را انجام می دهد. ... ادامه مطلب