فروش ادتیو کاهش دهنده نقطه ریزش، انواع مختلفی ppd یا ضد یخ در بازار فروش افزودنی روغن موتور و روانکار موجود می باشد که درصد استفاده حدود 0.5% می باشد.