فروش روغن dop ، روغن dop یا به اصطلاح آب روغن بسیار شفاف و در صنایع pvc و لاستیک بمنظور انعطاف پذیر بودن محصول نهایی از روغن dop استفاده می شود.