فروش غلظت دهنده روغن، خرید و فروش مواد پلیمری غلظت دهنده روغن برای تولید انواع روغن موتور و دیزلی و بنزینی و همچنین روغن صنعتی 10 و 50 قابل تحویل از تهران می باشد.