فروش پلیمر کپ، خرید و قیمت پلیمر کپ 270، فروش پلیمر کپ 530 با وزن 750 کیلوگرم و کپ 270 با وزن 900 کیلوگرم