قیمت ضد کف سیلیکونی، قیمت ضد کف سیلیکونی بر اساس نوع برند و کیفیت ضد کف متفاوت است و بستگی به کمپانی تولید کننده آنتی فوم و ضد کف و بسته بندی این محصول دارد.