قیمت قیر 60 70 در بورس، قیمت هر تن قیر امروز، قیمت قیر پاسارگاد در بورس امروز، قیمت قیر در بورس فراورده های نفتی، قیمت قیر 60/70 پاسارگاد، لیست قیمت قیر، قیمت قیر درب کارخانه، قیمت قیر در بورس امروز