روغن موتور از انواع روغن های مورد نیاز و مهم خودرو می باشد که خود مدل های مختلفی دارد. روغن موتور کارایی زیادی دارد از جمله روانسازی قسمت های متحرک خودرو، کاهش سایش قطعات خودرو و … می باشد.