روغن پایه بصورت کلی بخش زیادی از تمامی روغن های تولیدی موتور خودرو از روغن پایه ساخته می شود و روغن پایه به دو صورت روغن پایه معدنی یا ویرجین یا روغن پایه ریسایکل قابل عرضه به بازار می باشد.

Eshtehard oil purifier vacuum tower 1500 tons

تصفیه روغن اشتهارد برج خلاء 1500 تنی | تصفیه روغن صادراتی

تصفیه روغن اشتهارد توسط کارخانه تصفیه روغن سوخته در برج خلاء (تقطیری) و در کارخانه تصفیه روغن کارکرده به روش اسیدی با ظرفیت 1500 تن به بالا در اشتهارد بصورت مستمر قابل تامین است . تصفیه روغن صادراتی و تحویل روغن پایه ریسایکل SN 150-350-500 قابل تحویل با آنالیز خریدار روغن پایه است. ... ادامه مطلب