قیر 60/70، قیر از مشتقات نفت خام است که استفاده بسیار زیادی در صنایع مختلف بخصوص در ایجاد راه ها و روان سازی سیستم های حمل نقل دنیا است . این محصول سیاه یا قیر در بسته بندی های مختلف قابل استفاده در بازار و همچنین صادرات قیر 60/70 است .

Price of bitumen 85/100 in the stock market

قیمت قیر 85/100 در بورس | قیمت قیر بورس

قیمت قیر 85/100 در بورس و قیر صادراتی 100 85 که در واقع قیمت در بورس فراورده های نفتی مشخص و صادرات مطابق قیمت قیر بورس انجام می شود. خرید قیر که استاندار و منطبق به تولیدات بزگترین صادر کننده قیر باشد می بایستی از کشورهایی که دسترسی به نفت خام دارند تامین شود این مزیت باعث می شود که بهترین قیر و با بهترین قیمت برای صادرات تامین گردد. ... ادامه مطلب